Goed om te weten

Privacy beleid

Gegevens die wij Verzamen en gebruiken.

1. Privacy in één oogopslag

Algemene informatie
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid /AVG hieronder.

Gegevensverzameling op onze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website? De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de administratie van de ZaterdagBijbelSeminars, welke vallen onder de verantwoordelijkheid van Stichting Titus in Zwolle.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
Alleen uw gegevens die u aan ons doorgeeft, worden verzameld. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens die u invoert in een contactformulier of die u aan ons doorgeeft als deelnemer aan de ZaterdagBijbelSeminars.

Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website via ons IT-systeem. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de oproep van de pagina). De verzameling van deze informatie gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om een goed functioneren van de website te waarborgen.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt op elk moment het recht om informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Zowel voor dit doel als voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat u hieronder vindt. Bovendien hebt u het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

2. Algemene informatie en verplichte informatie
Privacybeleid
De organisatoren van de ZaterdagBijbelSeminars nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming (AVG) en dit privacy-beleid. Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld, zoals uw naam, adres, postcode en woonplaats, leeftijd en uw e-mailadres. In dit privacybeleid leggen wij uit welke informatie wij verzamelen en waarvoor wij dit gebruiken. Er wordt ook uitgelegd hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat het overbrengen van gegevens via internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) mogelijk beveiligingslekken bevatten. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is helaas nog niet mogelijk. Wanneer er echter een vermoeden ontstaat van een beveiligingslek, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons, zodat wij dit kunnen laten controleren door deskundigen.

Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijke gegevensverwerker van deze website is: Stichting Titus, Zaan 14, NL-8032 AG Zwolle – (wegens spammogelijkheden hierna gespatieerd) E-mail: i n f o @ s t i c h t i n g t i t u s . n l tevens i n f o @ z a t e r d a g b i j b e l s e m i n a r s . n l

3. Gegevensoverdracht
Gegevens die wij met uw toestemming ontvangen hebben voor aanmelding als deelnemer voor de ZaterdagBijbelSeminars zullen wij niet aan derden doorgeven, noch voor reclamedoeleinden, noch voor enig ander doel. Deze gegevens en e-mails worden automatisch verwerkt (doorgezonden) bij ons hostingsbedrijf (Brinkhost IT – Noordwolde). Met dit bedrijf hebben wij een AVG-verwerkingsovereenkomst gesloten, waarin de zorgvuldigheid en integriteit van dataverkeer beschreven wordt.

SSL-codering
Deze website gebruikt om veiligheidsredenen een veilige verbinding (SSL) om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals aanmeldingen als deelnemer of verzoeken die u ons stuurt. Een gecodeerde verbinding kunt u als volgt controleren. Als u www.zaterdagbijbelseminars.nl invoert, ziet u dat er op adresbalk van uw browser iets verandert: van “http: //” wordt het “https: //” en u ziet een pictogram met een slotje in uw browserbalk. Als SSL- codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt, moeilijker door derden worden gelezen.

Functionaris voor gegevensbescherming
Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming Omdat binnen onze stichting veel minder dan 10 mensen met gegevensverwerking omgaan, hebben we geen functionaris voor gegevensbescherming nodig.

4. Gegevensverzameling op onze website
Server log files
De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browser type en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP-adres

Er is geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen.

Contact
Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming.
De verwerking van de gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een bericht per e-mail is voldoende. De wettige bepalingen die gelden voor zorgvuldige gegevensverwerking, blijven van kracht, ook nadat u uw toestemming hebt ingetrokken.
De informatie die u verstrekt in het contactformulier blijft bij ons, totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag verwijdert (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name voor de retentieperioden – blijven onaangetast.В 

5. Nieuwsbrief
Als u de halfjaarlijkse nieuwsbrief voor de Stichting Titus / ZaterdagBijbelSeminars/uitgeverij Daniël wilt ontvangen, hebben we uw e-mailadres nodig, evenals uw akkoordverklaring voor het ontvangen van deze nieuwsbrief. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats. U kunt uw toestemming voor de opslag van gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het versturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld via de groene knop “Afmelden” in de nieuwsbrief. De wettige bepalingen die gelden voor zorgvuldige gegevensverwerking, blijven van kracht, ook nadat u zich hebt afgemeld.

De gegevens die bij ons worden opgeslagen met het doel om de nieuwsbrief te ontvangen, worden door ons bewaard totdat u afmeldt en worden daarna verwijderd. Gegevens die voor ons met andere doeleinden zijn opgeslagen (zoals e-mailadressen voor het deelnemersgedeelte) blijven ongewijzigd.

6. Plug-ins en hulpmiddelen
Deelnemers aan de ZaterdagBijbelSeminars ontvangen een gebruikersnaam en een wachtwoord, dat hen het recht geeft de audio / video opnames van de seminars die in het verleden gehouden zijn, nogmaals te beluisteren. Docenten en deelnemende studenten geven daarmee tevens toestemming om zelf op deze audio-opnames en / of video-opnames herkenbaar zichtbaar en hoorbaar te zijn.

YouTube
Onze website kan gebruik maken van plug-ins van de YouTube-pagina van Google. Site-operator is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Als je een van onze YouTube plug-in ingeschakelde sites bezoekt, word je verbonden met de servers van YouTube. Het vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s je hebt bezocht.

Als je bent ingelogd op je YouTube-account, kun je met YouTube je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel koppelen. Je kunt dit voorkomen door je af te melden bij je YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang.

Raadpleeg het privacybeleid van YouTube op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy voor meer informatie over het omgaan met gebruikersinformatie.

7. Copyright
De informatie op onze website is voor persoonlijk gebruik en dat er voor zover wij hebben kunnen nagaan rusten er geen auteursrechten op dit materiaal.

Lesmateriaal
Het materiaal dat de docenten gebruiken geven zij alleen aan de studenten van de ZaterdagBijbelSeminars in gebruik. Het copyright ligt bij hen en het materiaal mag in geen geval door anderen vermenigvuldigd worden.

Mocht iemand toch menen dat er auteursrechten zijn dan contact opnemen met de organisatie.