Kees Fieggen

Voorbeeld les

Bijbels denken over de oorsprong (deel 1)

Dit is een studie uit studiejaar 3 – Les 13

Voorbereiding en vragen

Ter voorbereiding geef ik puntsgewijs weer waar het Seminar vooral over zal gaan. Denk hier van tevoren over na. Niet alles kan even grondig aan bod komen (en deze lijst is niet uitputtend). Er is gelegenheid om vragen te stellen. Denk daarom ook na over waar u zelf nog vragen hebt.

  1. De Schrift maakt duidelijk dat het leven geschapen is – niet volgens een langdurig proces.
  2. De wetenschap maakt duidelijk dat het leven ontworpen is.
  3. Het DNA is een prachtig ontworpen informatiecode, met ingeschapen flexibiliteit en bijzondere regelmechanismen.
  4. God heeft het leven in aantal basistypen gemaakt en zo ontworpen dat elk basistype als het ware kan uitwaaieren in verschillende varianten – aangepast aan de omstandigheden.
  5. De mens is de kroon op de schepping en apart geschapen met een aantal unieke eigenschappen die hem onderscheiden van de dieren.
  6. Onze mentale eigenschappen maken duidelijk dat we niet alleen uit materie bestaan. We leven in twee werelden: de materiële en de geestelijke.
  7. Dat we Genesis als een historisch verslag moeten lezen, wordt ook duidelijk uit het NT. De ‘alternatieve’ lezing maakt dat we God kleiner maken en we raken de Heer Jezus kwijt als Schepper.
  8. De zondeval heeft belangrijke effecten op alle leven gehad: het is de oorzaak van ziekte en parasitisme.
  9. De zondvloed toont Gods oordeel en kan vanwege Gods belofte daarna onmogelijk een plaatselijke vloed zijn. De meeste fossielen zijn door de zondvloed gevormd.