De Meest Gestelde Vragen​

Hieronder beantwoorden wij graag de meest gestelde vragen

De studie is in feite geschikt voor iedereen. Er is géén specifieke vooropleiding nodig. Uiteraard kan de éne les wat moeilijker zijn dan een andere, maar we proberen de lessen zo vorm te geven dat het voor iedereen toegankelijk en begrijpelijk is.
Om dezelfde reden zijn er geen leeftijdsgrenzen; vanaf plm. 16-17 jaar zijn de lessen goed te volgen. De oudste deelnemer is 80+.

Er is géén voorkennis nodig om aan de studies deel te kunnen nemen, noch wat betreft Bijbelkennis noch wat betreft algemene kennis.

De fysieke studies vinden plaats in de aula/collegezaal van het Ichthus College in Dronten. Er is voldoende (en gratis) parkeergelegenheid rond het gebouw.
Zie onder ‘CONTACT’ voor de juiste adresgegevens.

P.S. Er is ook een mogelijkheid om nagenoeg hetzelfde programma te volgen op maandagavonden in Uithoorn. Kijk voor meer informatie op: https://ecguithoorn.nl/maandagavond-bijbel-seminars/.

Instromen kan op elk moment van het jaar. Dat geldt zondermeer voor de digitale studies. Bij de fysieke studies is de enige beperkende factor het aantal beschikbare zitplaatsen. Zo lang echter op de site de mogelijkheid er is om hierop in te schrijven, is instromen mogelijk.

Ja, dat is mogelijk. Bij het afrekenen kun je aangeven voor wie de cursus bestemd is.

De lestijden tijdens de fysieke seminars in Dronten zijn:

9:30 – 10:00 uur: Ontvangst met kofiie/thee
10:00 – 11:15 uur: LESBLOK 1
11:15 – 11:30 uur: koffie/thee-pauze
11:30 – 12:30 uur: LESBLOK 2
12:20 – 13:30 uur: lunchpauze (broodmaaltijd)
13:30 – 14:45 uur : LESBLOK 3
14:45 – 15:00 uur: koffie/thee-pauze
15:00 – 16:00 uur: LESBLOK 4
16:00 – 16:15 uur: koffie/thee-pauze
16:15 – 17:15 uur: LESBLOK 5

17:15 – 18:30 uur: maaltijd voor cursisten avondprogramma
18:30 – 20:00 uur: LESBLOK ‘OUDE TALEN’

Je hebt na het aanmelden een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze periode kun je kosteloos van deelname afzien. Mocht je dit willen, stuur dan een e-mail naar info@bijbelseminars.nl. De betaling wordt binnen 14 dagen terug gestort.

De studie wordt in twee vormen aangeboden: fysiek en digitaal. In principe op elke eerste zaterdag van de maand (september – juni) vinden de fysieke studies plaats in Dronten.
Deze studies zijn gelijktijdig via livestream thuis te volgen. Bovendien zijn de studies ook altijd achteraf digitaal beschikbaar.
Als je je inschrijft op een studie maak je een keuze tussen óf (1) fysiek plus online , óf (2) alleen online.

P.S. Er is ook een mogelijkheid om nagenoeg hetzelfde programma te volgen op maandagavonden in Uithoorn. Kijk voor meer informatie op: https://ecguithoorn.nl/maandagavond-bijbel-seminars/.

Als je je inschrijft voor de fysieke bijeenkomsten dan word je verwacht in het Ichthus College in Dronten. In het ochtenddeel vinden twee studies plaats, gescheiden door een korte pauze. Na de lunchpauze volgen in het middagdeel nog drie studies, ook met twee korte pauzes tussendoor.
Tijdens de korte pauzes is er koffie en thee beschikbaar. In de lunchpauze krijg je een broodmaaltijd aangeboden. Dit alles zit in de prijs inbegrepen.
Zie onder ‘CONTACT’ voor de juiste adresgegevens.

P.S. Er is ook een mogelijkheid om nagenoeg hetzelfde programma te volgen op maandagavonden in Uithoorn. Kijk voor meer informatie op: https://ecguithoorn.nl/maandagavond-bijbel-seminars/.

Zaterdag Bijbel Seminars heeft géén winstoogmerk en maakt ook geen winst. Uit de opbrengst van de inschrijfgelden wordt o.a. betaald: huur van het gebouw, kosten voor de catering en kosten voor de website.
Voor een (kleine) vergoeding voor de sprekers (met name voor de reiskosten) wordt tijdens de fysieke studies een vrijblijvende collecte gehouden. De meeste sprekers werken ‘pro Deo’ mee.

De kosten om aan de fysieke studies deel te nemen zijn € 125 per jaar (voor tien zaterdagen). Dit is inclusief thee, koffie en de lunch. En ook inclusief de toegang tot het digitale gedeelte van de website, waarop je de studies achteraf kunt naluisteren.
De kosten voor alleen de online studies bedragen € 65 voor een cursusjaar. De prijzen zijn per persoon.

De kosten mogen echter nóóit een verhindering zijn om aan de studies deel te nemen. Mocht de prijs voor jou een probleem zijn, neem dan altijd even contact met ons op via het contactformulier. Daar vinden we vast een oplossing voor!

Ja, dat is mogelijk.

Zaterdag Bijbel Seminars opereert zelfstandig onder de vlag van Stichting Titus te Zwolle. Giften ter ondersteuning kunnen overgemaakt worden op:
NL11 INGB 0008 9749 41  t.n.v. St. Titus (Zwolle), onder vermelding van ‘Gift Bijbelseminars’

Stichting Titus is een ANBI-stichting, waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn. Kijk voor Stichting Titus op: www.stichtingtitus.nl.
Onder Stichting Titus valt ook Uitgeverij Daniël: http://www.uitgeverijdaniel.nl

Het programma (dat wil zeggen: onderwerpen én sprekers) dat op de eerste zaterdag van de maand in Dronten wordt aangeboden, wordt óók aangeboden op twee maandagavonden per maand in Uithoorn.
Wij zijn wel verantwoordelijk voor de inhoud van het programma, maar de praktische uitvoering wordt gedaan door de Evangelische Christen Gemeenschap (ECG) te Uithoorn.
Mocht de locatie en het tijdstip je beter uitkomen, kijk dan voor meer informatie en het aanmelden daar op:
https://ecguithoorn.nl/maandagavond-bijbel-seminars/

Let op: als je kiest voor de seminars in Uithoorn, dan aanmelden via de site van de ECG. Kies je voor de seminars in Dronten, dan graag aanmelden op onze site.

Heb je een
andere vraag?

Staat je vraag er niet tussen en wil je graag wel een antwoord? Wij beantwoorden je vraag graag.