Ger de Koning

Les 3 – Genesis

Deel 1

Studiejaar – Les 3

Genesis

Genesis heet in het Hebreeuws ‘Bereshith’, dat betekent ‘in het begin’, naar de eerste woorden waarmee dit boek begint. In het Grieks heet het Genesis, dat ‘geboorte’, of ‘ontstaan’, of ‘wording’ betekent. Het is terecht het boek van het begin. We vinden er de oorsprong van alle dingen,
zoals het ontstaan van de hemel en de aarde, de instelling van huwelijk en gezin, de eerste zonde en als gevolg daarvan de dood, het eerste offer, het oordeel, het ontstaan van volken, van het Hebreeuwse ras, van verbond en besnijdenis, van het hemelse priesterschap.

Genesis kunnen we in zeven delen verdelen, naar de zeven aartsvaders:

  1. Genesis 1-4 – Adam
  2. Genesis 5(:21) – Henoch
  3. Genesis 6-11 – Noach
  4. Genesis 12-23 – Abraham
  5. Genesis 24-26 – Izak
  6. Genesis 27-36 – Jakob
  7. Genesis 37-50 – Jozef

De Schriften getuigen van de Heer Jezus (Joh. 5:39). Dat geldt ook voor alles wat in Genesis staat. Naar Hem willen we vooral kijken. Ook zullen we er veel aanwijzingen voor de praktijk van ons geloofsleven in ontdekken.

Het is goed om vooraf Genesis een keer helemaal als een verhalenbundel door te lezen. Een gedeelte dat helpt bij het begrijpen van Genesis is Hebreeën 11:1-22.